Expedition 2008 2.0

4x4 Safari an der Skelettküste Namibias   /   4x4 safari at the Skeleton Coast, Namibia